Information om smittskydd och beredskap finner du numera på folkhälsomyndigheten.se.

Nedan finner ni allmän information om smittskydd. 

Smittskydd

Välkommen till denna lilla informationssajt som handlar om smittskydd. Det är många människors stora oro att smittas av sjukdomar, allt från vanlig förkylning till smittor av allvarligt och livshotande slag. Hur gör man för att skydda sig från smittor på bästa sätt? Vad gör samhället?

Antibiotika

Antibiotika är en fantastisk medicin som råder bot på de flesta bakteriesmittor. Den hjälper dock inte mot virus, vilket är viktig kunskap. Man ska heller inte använda antibiotika i onödan och här i Sverige är vi hårda på den punkten. Antibiotika kan bara köpas på recept efter en läkares bedömning. Varför man vill vara återhållsam med att dela ut antibiotika är för att bakterierna som är i omlopp bygger upp en resistens mot våra bästa mediciner om de används felaktigt eller för mycket. Om man inte älngre kan bota vanliga sjukdomar med antibiotika så får även dessa i vissa fall allvarliga konsekvenser.

Vaccination

Vaccination är den bästa typ av smittskydd som finns. Det finns ett statligt vaccinationsprogram i Sverige, men även i många andra länder, där man i ett tidigt skede i livet får diverse sjukdomar injicerade i kroppen för att på så sätt utveckla en resistens mot dem i framtiden. Det är ett effektivt sätt att slippa svåra sjukdomar och samtidigt på sikt utrota dem. Ju fler som deltar, desto större effekt.

Vårdhygien

Alla vet vi att hygien är a och o för att slippa smittas av sjukdomar och på vårdinstitutioner är detta särdeles viktigt. Många smittor samsas på en liten yta och vidtar man inte alla hygienåtgärder som erbjuds så kan dessa resa fritt och vistelsen för patienterna på instansen kan göra mer skada än nytta. Läs mer om vårdhygien här.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Vissa sjukdomar är så allvarliga och/eller smittsamma att det finns anmälningsplikt på dem, så att samhället kan vidta eventuella åtgärder för att hindra smittspridningen. Bland dessa finns: 

  • Ebola
  • Fågelsjuka
  • Gonorré
  • Ala former av Hepatit
  • HIV
  • Mässling
  • Polio

Läs listan på alla anmälningspliktiga sjukdomar här.

En pedagogisk film om antibiotikaresistens


casinokollen